Studio YOGA.LT

OSHO

Ošo (Osho) - nušvitęs indų mistikas, nepriklausantis nei vienai religijai. Jo vardas reiškia

"vandenynas", "dieviškumas", "pasiekęs".

Mylimas Meistras, Mokytojas - savo mokiniams; nusistovėjusių tradicijų griovėjas -

visiems tiems, kas saugo atgyvenusią šio pasaulio tvarką ir ydingas sistemas.

Toks atrodė Ošo savo laiko žmonėms, kuriuos nustebino 20 amžiaus pabaigoje atsiradęs

fenomenas - nušvitusi sąmonė.

Šiandien visiems laisviems žmonėms, sąmoningo gyvenimo ieškotojams šio Meistro

vardas asocijuojasi su daugybe išleistų knygų, po visą pasaulį pasklidusiais mokiniais ir

meditaciniais centrais, garsėjančiomis terapinėmis programomis "Mistinė rožė", "Pirminė terapija"

ir kt., o taip pat su neatsiejamais kasdienės praktikos elementais - efektyviomis, pritaikytomis

šiuolaikiniam žmogui, meditacijų technikomis, žinomomis Aktyviųjų meditacijų vardu

(OSHO Active meditation), kurios yra praktikuojamos ir mūsų jogos studijoje.

Daugiau informacijos galite rasti www.oshoworld.com; www.osho.com

 

Ošo sako:

"- Visus nedidelius gyvenimo dalykus darykite su atpalaiduotu dėmesiu. Jeigu valgote - valgykite totaliai, kramtykite totaliai, ragaukite totaliai, uostykite totaliai. Lieskite duoną, juskite tekstūrą. Uostykite duoną, uostykite aromatą. Ją kramtykite, tegul ji ištirpsta jūsų būtyje, ir likite sąmoningi - jūs medituojate. Po to meditacija nėra atskirta nuo gyvenimo.

Atskirti meditaciją nuo gyvenimo yra klaidinga. Ji tada paneigia gyvenimą. Tuomet galvojama apie vienuolyną, Himalajų olas. Tuomet norima pabėgti nuo gyvenimo, nes atrodo, kad gyvenimas atitraukia nuo meditacijos.

Gyvenimas nėra kliūtis, gyvenimas yra proga meditacijai."

 

 


Previous page: SIVANANDA YOGA Next page: VIPASSANA