Studio YOGA.LT

SIVANANDA YOGA

Žmogus, esantis savęs pažinimo kelyje, greitai perpranta, kad ir kiti keliai veda ten pat, ir kad nėra ''vienintelio'' teisingesnio kelio už kitus... Tik abejojantys savo darbo rezultatais, pasąmoningai kitus ir save stengiasi įtikinti, kad jų praktika yra "teisingiausia".

Joga tai tik vienas iš daugelio būdų siekti tobulumo ir pažinti save.

Joga yra gyvas mokslas, plėtotas tūkstančius metų ir toliau kintantis pagal žmonijos poreikius. Viena žymiausių mūsų laikmečio jogos figūrų yra Svamis Sivananda. Šis didis Indijos meistras įgijo medicininį išsilavinimą ir, pieš atsižadėdamas pasaulio dėl dvasinio kelio, dirbo gydytoju. Savo ašrame Rišikeše jis parengė daug žymių jogos ir Vedantos mokinių, tarp kurių buvo ir Svamis Višnu-Devananda, - įkūręs tarptautinį Sivanados jogos centrų ir ašramų tinklą. Atidžiai išstudijavęs vakariečių gyvenimo būdą ir poreikius, jis pritaikė senąjį jogos mokslą vakariečiams.

SWAMI SIVANANDA

Swami Sivananda gimė 1887 metais rugsėjo 8 dieną garbingo bramino šeimoje Pietų Indijoje. Jis buvo labai gyvas ir itin jautrus vaikas. Jau būdamas paauglys, Swamis Sivananda griežtai nepritarė galiojančiai kastų sistemai ir sulaužė jos normas, lankydamas fechtavimosi meno pamokas pas "neliečiamąjį" (tais laikais tai buvo sunkiai įsivaizduojamas poelgis). Jis sėkmingai baigė mokyklą ir, būdamas tik dvidešimt trejų, tapo gydytoju. 1913 metais Swamis išvyko į Malaiziją ir pradėjo vadovauti dviems ligoninėms, kuriose gydėsi tūkstančiai kaučiuko plantacijose dirbančių indų.

Po dešimties metų pasiaukojamos tarnystės vargšams ir ligoniams jis paliko Malaiziją, atsisakė patogaus viduriniojo luomo gyvenimo ir, sekdamas Indijos dvasinėmis tradicijomis, tapo klajojančiu elgeta. Po metų klajonių Swamis Sivananda priėmė šventuosius įžadus ir tapo vienuoliu. Jo begalinis nuoširdumas, dosnumas, kuklumas, nepaprastas gailestingumas ir linksmas būdas patraukė daug puikių vyrų ir moterų, ieškojusių mokytojo, galinčio padėti išsivaduoti iš šio gyvenimo problemų ir skausmo. 1939 metais Swamis Sivananda įkūrė organizaciją, kurią pavadino "Dieviškojo gyvenimo draugija" (Divine Life Society), ir Rišikeše, ant šventosios Gangos upės krantų šiaurės Indijoje, įsteigė ašramą.

Nuo to laiko iki pat mirties Swamis Sivananda kiek galėdamas tarnavo žmonėms, mokė juos jogos paslapčių. Be to, jis buvo labai produktyvus rašytojas, parašęs per 300 knygų apie jogą, ir įkvepiantis bei drąsus oratorius. Swamis Sivananda buvo didis žmogus tiek kūnu, tiek protu, tiek dvasia. Skleisdamas senąjį jogos mokymą, jis padėjo tūkstančiams žmonių susikurti dvasiškai turiningą gyvenimą. Stipri Swamio Sivananda įtaka juntama iki šių dienų tai liudija ir iki šiol klestinti "Dieviškojo gyvenimo draugija" Rišikeše bei kitos jo ir jo mokinių sukurtos organizacijos tiek Indijoje, tiek Vakaruose. Swamis Sivananda paliko kūną 1963 metų liepos 14 dieną. Ir šiandien jis tebelaikomas vienu didòiausių šių laikų Indijos šventųjų.

Swamis Sivananda suformulavo dieviško gyvenimo pamokymus: "Serve. Love. Give. Purify. Meditate. Realise. Be good. Do good. Be compassionate. Ask yourself: Who am I? Know thy Self and be free."

SWAMI VISHNUDEVANANDA (1927-1993)

1957 metais Swami Vishnu-devananda savo mokytojo Swamio Sivanandos pavedimu paliko Himalajų priekalnes. Mokytojas pasiuntė jį skleisti jogos mokymo Vakarų kraštuose. Trisdešimt septynerius metus Swamis nenuilstamai keliavo po pasaulį ir kur galėdamas pasiaukojamai skleidė dvasinį mokymą, steigė jogos centrus ir ašramus. Swamis Vishnu-devananda, kurio gimtinis vardas Swamy Kuttan Nairas, atėjo į pasaulį 1927 metų gruodžio 31 dieną Keralos valstijoje, pietų Indijoje. Baigęs mokyklą, pradėjo tarnauti Indijos kariuomenės inžineriniame dalinyje.

1957 metais Swamis Vishnu-devananda išvyko iš Indijos ir apsistojo vakarinėje Amerikos pakrantėje. Jis iš karto pastebėjo, kad ten gyvenantys žmonės, įsukti gyvenimo rutinos, nieko nenutuokia nei apie atsipalaidavimą, nei apie sveiką gyvenseną. Swamiui kilo jogos atostogų idėja ir jis pradėjo kurti aplinką, kurioje žmonės galėtų pailsėti tiek kūnu ir protu, tiek dvasia. Įkūrė keletą centrų ir ašramų, kuriuose mokė integralios jogos. Šios krypties, jungiančios keturis pagrindinius jogos kelius, laikosi ir visi šiandieniniai Sivananda jogos centrai. Integrali joga susideda iš jnana, raja, bhakti, karma jogos ir penkių svarbiausių dalykų: tinkamų pratimų, jogos kvėpavimo, tinkamo atsipalaidavimo, tinkamos mitybos, pozityvaus mąstymo ir meditacijos.

Norėdamas suvienyti pasaulio žmones, sustiprinti jų bendravimą ir tarpusavio supratimą, 1969 metais Swamis Vishnu-devananda įkūrė organizaciją ir pavadino ją "Teisinga pasaulio tvarka" (True World Order). Tais pačiais metais ėmė vadovauti ir unikaliems jogos mokytojų rengimo kursams, kuriuose mokė pagrindinių jogos disciplinų tikėdamas, jog tai padės harmonizuoti pasaulį. 1971 metais visų pasaulio laikraščių pirmieji puslapiai rašė, kaip Swamis Vishnu-devananda mažu dviviečiu lėktuvėliu praskrido virš karštų pasaulio taškų mėtydamas gėles ir atsišaukimus su raginimais kovoti už taiką. Pavadintas "The Flying Swami" (Skraidančiu Swamiu) jis skraidė karo veiksmų zonose: Belfaste (1971), Suece (1971), Vakarų Pakistane (1971). 1983 m. jis praskrido virš Berlyno sienos iš Vakarų Berlyno į Rytus. Swamis Vishnu-devananda parėmė daugybę festivalių, simpoziumų ir konferencijų, keliavo po pasaulį, visur kalbėdamas už taiką ir tarpusavio supratimą.

Nenuilstantis kovotojas už taiką ir įkvepiantis jogos mokytojas, Swamis Vishnu-devananda yra parašęs ir iki šiol skaitomas bei vertinamas knygas "The Complete Illustrated Book of Yoga" ("Didžioji iliustruota jogos knyga") bei "Meditation and Mantras" ("Meditacija ir mantros"). Swamis Vishnu-devananda paliko kūną 1993 lapkričio 9 dieną, o jo sukurta pasaulinė organizacija tęsia jo pradėtą darbą, skleisdama laiko nepaliestą, amžiną jogos išmintį.Previous page: KRIYA YOGA Next page: OSHO